Rahapelihommat eivät ole peliä.

Australiassa on vakava sosiaalinen ongelma, joka johtuu liiallisesta rahapelaamisesta. Monet lapset jäävät nälkäisinä tai autoihin, kun heidän vanhempansa pelaavat uhkapelejä. Asunnottomuus on kasvussa, ja monet ihmiset menettävät kotinsa ja työpaikkansa uhkapelaamisen vuoksi. Vaikka alkoholin vastuullista käyttöä koskeva lainsäädäntö on vakiintunut, rahapelien vastuullista käyttöä (RSG QLD tai RCG koko Australiassa) ei vieläkään tunneta hyvin. Tänään tarkastelemme poissulkemislakeja ja opimme, mitä ne tarkoittavat vastuullisen rahapelaamisen kannalta Australiassa.

Poissulkemisia on kahdenlaisia.

Opit kahdesta erityyppisestä poissulkemisesta tietyissä rahapelipaikoissa, kun täytät QLD RSG:täsi Asiakkaan aloitteesta tapahtuva poissulkeminen tai itse tekemä poissulkeminen.

Pelipaikan aloitteesta tapahtuva poissulkeminen on menetelmä, jolla henkilö suljetaan pois tietystä pelipaikasta. Tämä menetelmä tehdään ottamalla yhteyttä kasinon palveluntarjoajaan.

Vaikka saattaa tuntua oudolta, että on olemassa asiakkaan aloitteesta tapahtuva poissulkeminen, monet ongelmapelaajat hakevat apua. Itsensä sulkeminen pois pelipaikoista voi olla paras vaihtoehto.

Olipa poissulkemisen syy mikä tahansa, kaikki vaativat, että peliriippuvaiset, jotka eivät saa käydä pelipaikassa, ottavat yhteyttä neuvontapalveluun. Kaikista poissulkemisista on raportoitava säännöllisesti Liquor, Gaming, and Racing Office -virastolle. On tärkeää pitää kirjaa molemmista poissulkemistyypeistä.

Poissulkemisen dokumentointi

Saat lisätietoja QLD RSG:stä. Poissulkemisluettelon täydentämiseksi on täytettävä monia lomakkeita ja asiakirjoja. Poissulkemiset on myös dokumentoitava hallituksen määräämien menettelyjen mukaisesti.

Tapahtumapaikasta johtuvat poissulkemiset

Tapahtumapaikka voi tehdä aloitteen poissulkemisesta. Queenslandissa tiedotusvälineillä on valtuudet (mutta ei velvollisuutta) sulkea pois peliongelmaisia asiakkaita.

Tapahtumapaikan aloitteesta tehdyt poissulkemiset pysyvät voimassa vähintään viisi vuotta, ellei tapahtumapaikka pyydä kirjallisesti määräyksen peruuttamista. Nämä voidaan peruuttaa vain kerran 12 kuukauden välein.

Itse tehdyt poissulkemiset

Asiakas käynnistää nämä poissulkemiset omasta pyynnöstään, ja niillä on sama täytäntöönpanovelvollisuus kuin pelipaikan aloitteesta tehdyillä poissulkemisilla. Ne ovat voimassa viisi vuotta, mutta 24 tunnin harkinta-aika antaa henkilölle mahdollisuuden pyytää itse tekemänsä poissulkemisen peruuttamista.

Vastuullinen rahapelipalvelu, RSG. Vaikka poissulkemislait muodostavat rahapelien vastuullisen palvelun perustan, ne eivät ole ainoa aloite, jolla ongelmapelaajia autetaan minimoimaan muille ja itselleen aiheuttamansa vahingot. Rahapelipalvelujen ja -tapahtumien mainontaa ja myynninedistämistä säännellään monissa valtioissa. Sähköisten peliautomaattien päivittäiselle toiminta-ajalle on asetettu rajoituksia, ja useita osavaltiokohtaisia tarkistuksia ja mahdollisesti muitakin aloitteita on tehty.
EU:n rahapelimarkkinoiden sääntelyn nykyinen vaihe on nyt päättynyt. Lainsäätäjä on hyväksynyt Espanjan rahapelisääntelylain. EU:n lainsäädännön ja Euroopan komission direktiivien mukaan Saksa on ainoa jäljellä oleva laaja lainkäyttöalue, joka ei ole säännellyt rahapelimarkkinoitaan. Muut lainkäyttöalueet, kuten Tanska ja Kreikka, eivät ole vielä saaneet sääntelyä päätökseen, mutta ne ovat lähellä.

Kaupalliset toimijat ja EY:n käynnistämät rikkomismenettelyt pakottivat monet maat muuttamaan lakejaan. Se ei ole mikään salaisuus. Ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että tietyt hallitukset pakotettiin muuttamaan lakejaan, jotta yksityiset toimijat pääsisivät kansallisille rahapelimarkkinoille. Monet maat eivät tehneet tarpeeksi estääkseen EU:n rikkomismenettelyt. Sen sijaan ne loivat sääntelypuitteet, jotka tukivat mahdollisuuksien mukaan niiden valtion omistamia rahapelimonopoleja. Nämä hallitukset asettivat myös korkeita veroja varmistaakseen, että kaupalliset toimijat eivät menesty. Tästä lähestymistavasta klassinen esimerkki on Ranska, ja Espanja ja Kreikka ovat seuranneet Ranskan esimerkkiä. Saksa ei pysty kulkemaan niin pitkälle.

Tämä yhdistelmä antaa sääntelyviranomaisille laajat valtuudet valvoa kaupallisia toimijoita.ARJEL Ranska on hyvin aggressiivinen sen varmistamisessa, että kaupalliset toimijat eivät riko säännöksiä. Ne ovat vielä aggressiivisempia niiden osalta, jotka eivät ole saaneet ranskalaista toimilupaa mutta jatkavat toimintaansa Ranskassa.

Sääntelyviranomaisten roolia ei ole toistaiseksi tutkittu perusteellisesti. Onko mahdollista, että sääntelyviranomaiset olisivat riippumattomia, kuten rahoituspalveluviranomainen (tai keskuspankki), joka sääntelee rahoitusalaa? Ovatko sääntelyviranomaiset rahapelejä pelaava erillinen yksikkö vai ovatko ne osa toimeenpanovaltaa?

Tarkkailijat ovat päätelleet, että rahapelejä sääntelevien viranomaisten käyttäytyminen viittaa siihen, että ne käyttäytyvät pikemminkin hallituksen käsivarren kuin riippumattomien tuomareiden tavoin.

Sääntelyviranomaisten käyttäytyminen on olennaista alueilla, joilla valtion omistamilla rahapelioperaattoreilla on merkittävä markkinaosuus ja jotka on suojattu kilpailulta tietyllä alalla, kuten arpajaisissa. On väärin, että valtio valvoo markkinoiden merkittävintä yritystä tai yritysryhmää ja sääntelee samalla sääntöjä.

Ranska on tästä esimerkki. PMU ja FDJ hallitsevat määräävää asemaa maalla tapahtuvassa rahapelitoiminnassa. Niitä suojellaan lain nojalla. Tämän suojan ansiosta niillä on kilpailuetua verkossa, vaikka niiden on erotettava toisistaan online- ja maalla tapahtuva liiketoiminta. Euroopan peli- ja vedonlyöntiyhdistys valitti Ranskan kilpailuviranomaiselle (FCA). Tämän jälkeen FCA antoi ei-sitovan lausunnon, jossa todettiin, että PMU:n ja FDJ:n toiminta vääristää markkinoita. Tämä näkökohta on esimerkki tilanteesta, jossa sääntelyviranomaisten olisi pitänyt puuttua asiaan.ARJELin tehtävänä on varmistaa, että toimijat noudattavat sääntöjä.

On mahdollista, että sääntelyelimet toistavat joidenkin hallitusten haluttomuutta tai turhautumista sallia kaupallisten rahapelioperaattoreiden kaupankäynti.

Rahapelien sääntelyviranomaisten on oltava riippumattomia ja näkyviä markkinoiden toimivuuden varmistamiseksi. Jotta sääntelyviranomaiset voivat valvoa tehokkaasti alan suuntauksia, niiden on palkattava korkealaatuisia ammattilaisia, jotka ovat rahapelialan asiantuntijoita.